Het Europees Netwerk Kerk in Beweging ziet het thema van de "synodaliteit" van de volgende Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, die net voor Pinksteren is voorgesteld, als een evolutie in overeenstemming met het Evangelie van het principe van de "collegialiteit" dat reeds ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-65) goed werd hersteld door er alle gedoopten bij te betrekken om rekening te houden met de "sensus fidelium" en de legitieme aspiraties van de vrouwen en mannen van vandaag.

Vanuit het oogpunt van onze hervormingsbewegingen is het toe te juichen dat het ambitieuze idee van een "synodale reis", dat door de nieuwe secretaris-generaal van de bisschoppensynode in Rome, kardinaal Mario Grech, is gepresenteerd, een proces is, en niet slechts een eenmalige gebeurtenis, die bindend is voor de universele Kerk, en waarbij

alle gelovigen betrokken zijn, beginnend vanaf de basis en profiterend van de diversiteit van de bijdragen uit de regio's en de continenten.

Maar het zal van meet af aan nodig zijn dat deze deelname wordt gezien in termen van besluitvorming en niet wordt voorbehouden aan de bisschoppen alleen, en dat een transparante structurering de volgorde van de verschillende verantwoordelijkheden vastlegt. Er moet rekening worden gehouden met de waardevolle ervaringen van de thans in Duitsland aan de gang zijnde Synodale Weg en met vergelijkbare processen in bijvoorbeeld Australië, Ierland en Oostenrijk.

Wij zijn van mening dat ons Europees Netwerk en zijn nationale en plaatselijke groepen een verantwoordelijkheid hebben in dit proces om al die mensen die zich in of aan de rand van parochies en bewegingen bevinden, die verwaarloosd of zelfs uitgesloten worden door het religieuze instituut, die vaak alle vertrouwen in de kerkelijke structuren verloren hebben, in staat te stellen hun verwachtingen ten aanzien van de Kerk tot uitdrukking te brengen.

Het lijkt ons ook dat dit synodale proces de gelegenheid zou moeten zijn voor een dialoog met de andere christelijke Kerken, die allen reeds lange tijd op verschillende manieren met dit synodale pad bezig zijn. Dit onderwerp zou een gelegenheid kunnen zijn voor een oecumenische dialoog.

De schandalen van seksueel misbruik en machtsmisbruik, de uitsluiting van vrouwen uit alle gewijde functies, en een achterhaalde leer, vooral op het gebied van de seksuele moraal, hebben geleid tot een enorm verlies aan geloofwaardigheid van de Rooms-Katholieke Kerk. Daarom is het hoog tijd dat een universele synodale weg, zonder oogkleppen of beperkingen, de hedendaagse inculturatie van de christelijke boodschap in de verschillende culturen mogelijk maakt. Tegelijkertijd moet deze inculturatie aan de volkeren van de wereld een unieke boodschap van rechtvaardigheid, vrede en bescherming van de schepping voorhouden. Alleen op die manier zal de rooms-katholieke kerk de kans krijgen haar geloofwaardigheid te herwinnen en haar verantwoordelijkheid voor de toekomst van de wereldmaatschappij op zich te nemen.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)