Lyon voelt niet zo ver weg en natuurlijk ga ik met de trein. Ongeveer 12.00 van huis en om 21.00 echt gearriveerd op het adres. Inclusief zoeken van de Metro en wandeling. We bivakkeren in een groot huis van Don Bosco en kijken uit over Lyon met voor de deur een Romeins amfitheater. We hadden het slechter kunnen treffen. Ik weet dan nog niet dat de terugreis met grote hindernissen zal verlopen. Er staat nog een maaltijd klaar die we zelf kunnen opwarmen in een magnetron. Goed thuiskomen dus. We zijn met 7 gedelegeerden

(Frankrijk, Belgie, Nederland, Oostenrijk, Italie, Spanje en Zwitserland, maar eigenlijk 8 want België is natuurlijk in tweeën, een voor de Franstaligen en de ander voor de Walen. We zijn lang niet bij elkaar geweest door de pandemie en het is goed intensief uit te wisselen hoe het met een ieder staat. Wat valt daarin op? Over het algemeen wordt de leeftijd steeds hoger en de capaciteit om dingen te organiseren steeds minder. Opmerkelijk is dat de Oostenrijkse gedelegeerde de pandemie achteraf een gelukkige zaak noemde. Ze hadden eigenlijk veel meer contact, wisselden van alles uit via zoom en dat deden ze vaker dan in normale tijden. Men deelde elkaars lief en leed veel intensiever. Maar ook in andere landen is veel doorgegaan, met name Nederlandse gemeenschappen sprongen er uit door vrij snel te gaan streamen en zo in die periode veel meer publiek te bereiken. Maar ook dat neemt nu af. Ook in de gemeenschappen zijn covidslachtoffers gevallen. Met name in Italië. Vrijwel nergens is er nog een echt vruchtbare relatie met de RK hiërarchie. In België is er nog wel een zekere verbinding via het (RK)Interdiocesaan Pastoraal Beraad en in Nederland heeft de beweging een vrij stevige positie in de Raad van Kerken. Maar de oecumene in veel andere landen is behoorlijk onder de maat. Ik moest zelfs uitleggen wat de Raad was. Men heeft nog wel gehoord van de Wereldraad. Spanje en Italië springen er uit wat het aantal gemeenschappen betreft. 40 in Spanje en ongeveer hetzelfde aantal in Italië. Nederland 23 volgens de website van 2of3Bijeen. De Zwitsers lijken nog het meest binding te hebben met de RK, niet in het minst omdat ze erg bezig geweest zijn met de synode en veel teksten in Rome hebben ingeleverd. Met name rond de positie van vrouwen. De conclusie is dat iedereen gewoon doorgaat en het sentiment m.b.t de RK kerk eraf is, ondanks dat men de Paus waardeert. Veel basisgemeenschappen betekenen voor de leden zoveel dat men met elkaar doorgaat totdat het fysiek echt niet meer gaat.

De bezorgdheid voor de toekomst kwam vooral tot uiting in een poging vast te stellen welk thema nu aan te pakken voor een grote Europese bijeenkomst in 2024. Wat is nu en in 2024 nodig? Spiritualiteit bleek het slagwoord te zijn. Een nieuwe spiritualiteit is nodig als antwoord op de huidige wijze van leven. Beter geformuleerd een integrale spiritualiteit is nodig. De overtuiging ontstond dat religiositeit en spiritualiteit een belangrijke rol kunnen spelen in onze samenleving en zo mensen kunnen helpen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat spiritualiteit mensen helpt een groter draagvermogen te ontwikkelen en zo het leven gelukkiger te maken.

De filosofie hierachter is "integrale spiritualiteit". Een spiritualiteit die openstaat voor alle opvattingen over het leven, zowel religieus als menselijk. Dit houdt onder meer in dat de eigen levensfilosofie niet superieur is aan die van een ander. Wij gaan ervan uit dat mensen hun persoonlijke spiritualiteit ontwikkelen en beleven overeenkomstig hun cultuur, opvoeding, ervaringen, de ontwikkeling van hun bewustzijn en hun huidige gemoedstoestand. De basisbeweging is ervoor in contact te treden met die levensbeschouwingen die niet denken de waarheid in pacht te hebben. Deze stelling en vraag wordt teruggegeven aan de gemeenschappen en de gedelegeerden zullen in 7,8 en 9 juli 2023 bijeen komen in Brussel om na te denken over een programma invulling voor een grote bijeenkomst in Rimini(Italië) eind september begin oktober in 2024.

Mijn trein werd door een staking in Frankrijk opgeheven en ik moest een dag eerder terug, met een overnachting in Brussel, want het was te laat om verder te kunnen. Je merkt dat vrijwel alle systemen die we hebben uitgevonden aan het kraken zijn.

Henk Baars