Klik op Wijngaards Instituut voor Katholiek Onderzoek en vervolgens op Nederlands

om de voorgestelde grondwet in het Nederlands te lezen.

EN-RE had jaren geleden veel contact met Leonard Swidler over deze kwestie en hij wordt genoemd als een van de medeondertekenaars.

Ik heb de tekst, die ook in het Engels en Spaans beschikbaar is, nog niet gelezen, dus laten we eens kijken wat er wordt voorgesteld.